Dokumenty

Výše školného a strávného pro rok 2017/18

Platby za školní rok 2017 / 2018

U každé platby prosím uvádějte variabilní symbol, který byl přidělený Vašemu dítěti, děkujeme.

Školné

číslo účtu: 78428349/0800
Částka měsíčně: 700,- Kč
Předškoláci a děti s odkladem školné neplatí
Splatnost: do 15. v měsíci

Stravné

číslo účtu: 19-78428349/0800
Částka měsíčně: 792,- Kč děti 3 - 6 let
880,- Kč děti, které dovrší do 31.8.2018 7 let
Splatnost: do 5. v měsíci

SRPŠ

číslo účtu: 2800543686/2010 
Částka za rok: 1 000,- Kč


Provoz školky


Pedagogicko psychologická poradna