Kontaktujte nás

Mateřská škola Oáza

Čechtická 758/6, Praha 4, 142 00 

6:30 - 17:00

Ředitelka Mgr. Eva Derynková

241 471 344

778 493 675

reditelka(@)msoaza.cz

IČO: 48135542

Telefonní čísla pro omlouvání dětí a informace

TŘÍDA VEVERKY: +420 773 017 334
pedagogové: Ludmila Zelinková Dis, Olga Hájková
+ asistentka pedagoga : Libuše Latáková

TŘÍDA MOTÝLCI: +420 773 017 281
pedagogové: Milada Jindříšková, Michaela Koubková
+ školní asistentka Anita Saifertová

TŘÍDA VČELKY: +420 773  017 133
pedagogové: Marie Pachlová, Bc.Lucia Hersteková
+ asitentka pedagoga Jitka Mandíková

TŘÍDA BERUŠKY: +420 773 016 825
pedagogové: Mgr.Eva Derynková, Kateřina Žofková, Hana Štádlerová
 + asistentka pedagoga Michaela Zárubová

Vedoucí školní jídelny: +420 773 207 775 Kateřina Šerá

Každou nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit den předem, onemocnění dítěte ohlásí rodiče buď telefonicky nebo ústně nejpozději do 8 hodin, pokud dítě není omluveno předem, platí stravné za jeden den nepřítomnosti.